Znaleziono 18 artykułów

Ewelina Tylińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie codzienne studentów Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie Ewelina Tylińska s. 23-58
Stanisław Staszic w opiniach i badaniach uczonych w II Rzeczypospolitej Ewelina Tylińska s. 125-133
Popularyzacja wiedzy na Uniwersytecie Stefana Batorego a życie kulturalne w międzywojennym Wilnie Ewelina Tylińska s. 137-149
Drogi do kariery akademickiej kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku Ewelina Tylińska s. 155-162
"Autobiografia. W kręgu nauki", Leszek Kuźnicki, Warszawa 2002 : [recenzja] Ewelina Tylińska Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 159-161
Obraz społeczności studenckiej na łamach polskiej prasy wileńskiej w okresie międzywojennym Ewelina Tylińska s. 179-194
"Łucja Charewiczowa (1897-1943). Życie i dzieło", Jadwiga Suchmiel, Częstochowa 2001 : [recenzja] Ewelina Tylińska Jadwiga Suchmiel (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Uniwersytet Jagielloński 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Ewelina Tylińska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin", pod red. Wiesława Cabana, Kielce 2003 : [recenzja] Ewelina Tylińska Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Being Catholic. Being American. The Notre Dame Story 1842-1934", Robert E. Burns, Notre Dame 1999 : [recenzja] Ewelina Tylińska Robert E. Burns (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792 / Janina Kamińska, Pułtusk-Warszawa 2004 : [recenzja] Ewelina Tylińska Janina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 220-223
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w Litewskim Państwowym Archiwum Akt Nowych w Wilnie Ewelina Tylińska s. 241-244
"Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130 lat tradycji (1873-2003)", Piotr Köhler, Kraków 2006 : [recenzja] Ewelina Tylińska Piotr Köhler (aut. dzieła rec.) s. 250-253
Akta Uniwersytetu Stefana Batorego w zbiorach Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie Ewelina Tylińska s. 255-257
Wpływ środowiska akademickiego w Wilnie w latach 1919-1939 na działalność miejskich placówek muzealnych i bibliotecznych Ewelina Tylińska s. 265-288
"Atlas historyczny szkół na ziemiach polskich: problemy sieci szkolnej Okręgu Naukowego Wileńskiego" - seminarium: 4 czerwca 2004 r. w Pułtusku Ewelina Tylińska s. 276-278
"Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939", Jadwiga Suchmiel, Częstochowa 2000 : [recenzja] Ewelina Tylińska Jadwiga Suchmiel (aut. dzieła rec.) s. 288-291
Sprawozdanie z przebiegu sesji naukowej pt.: "Wizja społeczeństwa szczęśliwego" (Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii Nauki PAN oraz Archiwum PAN w Warszawie w ramach obchodów "Roku Staszica". Warszawa, 29 XI - 1 XII 2005 r.) Ewelina Tylińska s. 370-375