Znaleziono 14 artykułów

Roman Tylżanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Kozioł-Nadolna Roman Tylżanowski s. 7-8
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw Wojciech Leoński Roman Tylżanowski s. 59-68
Determinants of development of the high-tech manufacturing sector in Poland Roman Tylżanowski s. 195-208
Kompetencje pracowników a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce Roman Tylżanowski s. 219-229
Źródła transferu technologii w polskich przedsiębiorstwach Roman Tylżanowski s. 229-238
Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce Roman Tylżanowski s. 257-268
Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach Roman Tylżanowski s. 285-297
Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce Marlena Płonka Roman Tylżanowski s. 293-303
Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Wojciech Leoński Roman Tylżanowski s. 297-306
Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce Roman Tylżanowski s. 333-344
Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce Marlena Płonka Roman Tylżanowski s. 369-379
Wpływ innowacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Roman Tylżanowski s. 393-406
Transfer technologii jako determinanta wzrostu gospodarczego = Technology transfer as a determinant of economic growth Roman Tylżanowski s. 530-541
Transfer technologii jako determinanta wzrostu gospodarczego = Technology transfer as a determinant of economic growth Roman Tylżanowski s. 530-541
    Zacytuj
  • Udostępnij