Znaleziono 2 artykuły

F. Tych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy rewolucji 1905-1907 r. : (na marginesie pracy St. Kalabińskiego, F. Tycha, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja : lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1969) Jan Kancewicz St. Kalabiński (aut. dzieła rec.) F. Tych (aut. dzieła rec.) s. 515-524
"Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy : materiały i dokumenty, T. I 1893-1903, cz. 2 1899-1901", red. F. Tych, oprac. H. Buczek, red. wyd. B. Kluge, Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Buczek (aut. dzieła rec.) B. Kluge (aut. dzieła rec.) F. Tych (aut. dzieła rec.) s. 540-542