Znaleziono 3 artykuły

Agata Tuszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kazimierz Brandys (1916-2000) Agata Tuszyńska s. 233-236
"Bojkot towarzyski", Agata Tuszyńska [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Agata Tuszyńska (aut. dzieła rec.) s. 374
"Maria Wisnowska-osobowość artystyczna epoki przełomu", Agata Tuszyńska "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Agata Tuszyńska (aut. dzieła rec.) s. 422