Znaleziono 17 artykułów

Agnieszka Turska-Kawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy, zachowania i decyzje polityczne jako przedmiot badań empirycznych Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 7-22
Introduction Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 7-8
Wstęp Danuta Plecka Agnieszka Turska-Kawa s. 7-9
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zachowania wyborcze obywateli w 2010 roku Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 11-29
Marka idealnej partii politycznej w opinii wyborców o różnych preferencjach ideologicznych i partyjnych Agnieszka Turska-Kawa s. 29-47
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czynnik gospodarczy jako predyktor zachowań wyborczych Agnieszka Turska-Kawa s. 37-50
The Role of Trust in Political Corruption: Outline of the Subject Agnieszka Turska-Kawa s. 61-75
Kampania prezydencka w USA w 2008 roku : modernizacja i prefesjonalizacja kampanii wyborczych Marek Mazur Agnieszka Turska-Kawa s. 67-94
Osobowość a podatność na wpływ reklamy telewizyjnej : prezentacja i analiza wyników badań własnych Agnieszka Turska-Kawa s. 83-103
Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych Agnieszka Turska-Kawa s. 101-121
Preferowane wartości podstawowe a zachowania wyborcze w elekcji parlamentarnej 2015 roku Agnieszka Turska-Kawa s. 105-119
Reactive political leadership Agnieszka Turska-Kawa s. 115-131
Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowych Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 123-138
Poczucie alienacji jako zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli w wyborach do sejmu 2011 roku Agnieszka Turska-Kawa s. 145-158
Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb : Rozważania w kontekście teorii "użytkowania gratyfikacji" Agnieszka Turska-Kawa s. 147-170
Osobowościowe predykatory zachowań wyborczych : rozważania w kontekście modelu „Wielkiej Piątki” Agnieszka Turska-Kawa s. 165-186
The Specifity of Electoral Volatility in European Parliament Elections Agnieszka Turska-Kawa s. 181-191