Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Turek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe Agnieszka Turek s. 71-86
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego : wybrane studia przypadków Alina Maciejewska Agnieszka Turek s. 81-94