Znaleziono 36 artykułów

Krzysztof Tunia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łękawa, st. 15, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 99-61/- Krzysztof Tunia s. 15
Słonowice, st. "G", gm. Kazimierza Wielka, woj. katowickie, AZP 98-61/38 Krzysztof Tunia s. 17
Łękawa, st. 15, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie Krzysztof Tunia s. 19-20
Samborowice, gm. Pietrowice Wielkie, woj. katowickie, St. 49, AZP: 102-39/205 Małgorzata Kurgan-Przybylska Krzysztof Tunia s. 19-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słonowice, st. 4, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/37 Krzysztof Tunia s. 20-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, st. "G" Krzysztof Tunia s. 23-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tylicz, woj. nowosądeckie. Stanowisko A Krzysztof Tunia s. 25-26
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, St. "G", AZP 98-61/38 Krzysztof Tunia s. 25
Krzyż, gm. Czarnocin, woj. kieleckie. Stanowisko 1 Krzysztof Tunia s. 27
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, St. "G" - 5, AZP: 98-61/38 Krzysztof Tunia s. 30
Kocmyrzów, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58 Krzysztof Tunia s. 34
Koniusza, woj. krakowskie. Stanowisko 1 Krzysztof Tunia s. 34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko G Krzysztof Tunia s. 35
Koniusza, woj. krakowskie. Stanowisko 1 Krzysztof Tunia s. 36-37
Słonowice, st. "G", gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/38 Krzysztof Tunia s. 37
Samborowice, gm. Pietrowice Wielkie, woj. katowickie. Stanowisko 49 Małgorzata Krugan-Przybylska Krzysztof Tunia s. 42-43
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko "G" Krzysztof Tunia s. 48
Słonowice, st. "G", gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61 Krzysztof Tunia s. 51-52
Kazimierza Mała, woj. kieleckie. Stanowisko 5 Krzysztof Tunia s. 62
Kazimierza Mała, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko 5 Krzysztof Tunia s. 64
Słonowice, st. "G", gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/38 Krzysztof Tunia s. 69
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko "G" Krzysztof Tunia s. 71-72
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko "G" Krzysztof Tunia s. 73-74
Kazimierza Mała, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko 5 Krzysztof Tunia s. 78-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko "G" Krzysztof Tunia s. 89
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko G Krzysztof Tunia s. 98
Rytro, gm. Piwniczna, woj. nowosądeckie. Stanowisko A Renata Madyda-Legutko Krzysztof Tunia s. 129
Podegrodzie, woj. nowosądeckie. Stanowisko 9 Renata Madyda-Legutko Krzysztof Tunia s. 130
Piwniczna, woj. nowosądeckie. Stanowisko A Renata Madyda-Legutko Krzysztof Tunia s. 136
Moszczenica Wyżna, woj. nowosądeckie. Stanowisko A Renata Madyda Krzysztof Tunia s. 142
Moszczenica Wyżna, gm. Stary Sącz, woj. nowosądeckie. Stanowisko C Renata Madyda-Legutko Krzysztof Tunia s. 145
Moszczenica Wyżna, gm. Nowy Sącz, woj. nowosądeckie. Stanowisko A Renata Madyda-Legutko Krzysztof Tunia s. 146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rytro, gm. Piwniczna, woj. nowosądeckie. Stanowisko A Renata Madyda-Legutko Krzysztof Tunia s. 151
"Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych", pod red. Jerzego Libery i Krzysztofa Tuni, Lublin ; Kraków 2006 : [recenzja] Jan Albert Bakker Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) Krzysztof Tunia (aut. dzieła rec.) Paweł Zagórski (tłum.) s. 273-276
"Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych", red. Jerzy Libera, Krzysztof Tunia, Lublin ; Kraków 2006 : [recenzja] Andrzej Bronicki Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) Krzysztof Tunia (aut. dzieła rec.) s. 277-287
Andamarca /E/L-1/, dystr. Pachangara, prow. Cajatombo, depart. Lima Andrzej Krzanowski Krzysztof Tunia s. 308