Znaleziono 2 artykuły

Grażyna Trzpiot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Selected robust methods for CAMP model estimation Grażyna Trzpiot s. 58-71
Implementacja metodologii regrsjii kwantylowej w estymacji var Grażyna Trzpiot s. 316-323