Znaleziono 10 artykułów

Ewa Trzaskowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty wypoczynkowe na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie : pozytywne przykłady przemian Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 5-14
Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 13-21
Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich w Lublinie Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 23-30
Analiza wizualna krajobrazu przy głównych trasach wjazdowych do Lublina Ewa Trzaskowska s. 35-44
Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 40-52
Potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy łącznikowej przestrzeni publiczne na przykładzie ul. Lipowej w Lublinie Aneta Miszczuk Ewa Trzaskowska s. 49-58
Zbiorowiska synantropijne : niedoceniony potencjał współczesnych miast Ewa Trzaskowska s. 55-66
Przyrodnicze uwarunkowania modernizacji osiedli mieszkaniowych Ewa Trzaskowska s. 85-92
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ochrona różnorodności biologicznej w kształtowaniu terenów zieleni na przykładzie trawników Ewa Trzaskowska s. 101-110
Analiza stanu zimozielonych roślin krzewiastych z gromady Angiospermae występujących na terenach zieleni miasta Lublina Joanna Renda Ewa Trzaskowska s. 103-112