Znaleziono 28 artykułów

Anna Trojanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycyjne ziołolecznictwo białoruskie w pracy Michała Federowskiego "Lud białoruski na Rusi Litewskiej..." Anna Trojanowska s. 7-53
Czerwiec, kermes i koszenila, czyli o owadach jako surowcach barwierskich i leczniczych w polskiej literaturze przyrodniczej do XIX w. Anna Trojanowska s. 15-31
Rozważania nad pożywnością pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 r. do odkryć Justusa von Liebiga Anna Trojanowska s. 73-110
O leczniczym użyciu grzybów w XIX wieku Anna Trojanowska s. 111-127
Spory wokół biologii sporyszu (secale cornutum) w publikacjach polskich XIX wiecznych przyrodników Anna Trojanowska s. 113-126
Sałata Lacuta sp. Jako roślina lecznicza w badaniach polskich XIX farmaceutów i lekarzy Anna Trojanowska s. 123-134
Monografie grzybów w farmakopeach polskich XIX i XX wieku Anna Trojanowska s. 135-144
Chaos i wielki żywioł w chemii I połowy XIX wieku? Relacja z Seminarium Zakładu Historii Nauk Biologicznych i Farmacji Anna Trojanowska s. 189-191
Przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji Anna Trojanowska s. 226-228
Etnofarmakologia czy eurofarmakologia? Anna Trojanowska s. 226-227
W kręgu doktora Tytusa Chałubińskiego - sympozjum w Instytucie Historii Nauki PAN Anna Trojanowska s. 228-230
O historii nauk farmaceutycznych w zbiorach litewskich w placówkach muzealnych i archiwalnych (Wilno i Kowno) Anna Trojanowska Beata Wysakowska s. 232-235
Historia leczenia astmy w Muzeum Farmacji Anna Trojanowska s. 235-236
"Poznańskie studia farmaceutyczne 1919-2002. Grono nauczające. Absolwenci", A. Magowska, Poznań 2003 : [recenzja] Anna Trojanowska A. Magowska (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Historia badań konopi w XIX wieku - relacja z seminarium Anna Trojanowska s. 242-243
"Vilniaus universiteto herbariuo senoji kolekcija", Jonė Rukšėnienė, Dalia Jonynaitė, Vilnius 2006 : [recenzja] Anna Trojanowska Dalia Jonynaitė (aut. dzieła rec.) Jonė Rukšėnienė (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Przeszłość i perspektywy farmacji", pod red. A. Magowskiej, Poznań 2007 : [recenzja] Anna Trojanowska Anita Magowska (aut. dzieła rec.) s. 271-274
Kumys i kefir jako środki odżywcze i lecznicze. Rozważania na łamach polskich czasopism medycznych drugiej połowy XIX w. Anna Trojanowska s. 293-308
"Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku", Anna Trojanowska, Warszawa 2008 : [recenzja] Alicja Zemanek Anna Trojanowska (aut. dzieła rec.) s. 301-304
"Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2008 : [recenzja] Anna Trojanowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"Pamiętnik XVII Sympozjum Historii Farmacji. Farmacja a chrześcijaństwo - Licheń 2008", pod red. Jana Majewskiego, Poznań 2008 : [recenzja] Anna Trojanowska Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 321-324
Sesja naukowa Polska prasa naukowa czasu zaborów jako źródło do historii nauk o przyrodzie Anna Trojanowska Beata Wysakowska s. 324-328
Polfa w Nigerii - wystawa w Warszawskim Muzeum Farmacji Anna Trojanowska s. 341-342
"Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce", Jan Majewski, Poznań 2006 : [recenzja] Anna Trojanowska Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 350-352
"Leczeni, Leczenie, Leczący" - wystawa w zamku papieskim w Awinionie Anna Trojanowska s. 380-383
"Pamiętnik XVI Sympozjum Historii Farmacji. Krasiczyn 2007", pod red. Lidii Marii Czyż, Rzeszów 2007 : [recenzja] Anna Trojanowska Lidia Maria Czyż (aut. dzieła rec.) s. 395-398
"Dawna medycyna i weterynaria", pod red. Mariusza Z. Felsmanna, Józefa Szarka, Mirosławy Felsmann, Chełmno 2007 : [recenzja] Anna Trojanowska Mariusz Z. Felsmann (aut. dzieła rec.) Mirosława Felsmann (aut. dzieła rec.) Józef Szarek (aut. dzieła rec.) s. 398-401
Humanizacja w medycynie weterynaryjnej Anna Trojanowska s. 427-428