Znaleziono 12 artykułów

Grzegorz Trościński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Swojskość i uniwersalizm : z wybranych zagadnień staropolskiego i oświeceniowego piśmiennictwa religijnego Grzegorz Trościński s. 11-21
Dawne piśmiennictwo religijne : inspirujące i nadal odkrywane dziedzictwo Grzegorz Trościński s. 13-21
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pieśń o Krzyżu i jej nieznany późnośredniowieczny przekaz : z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża Grzegorz Trościński s. 23-44
"Wiek naprawdę stracony" : poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej Grzegorz Trościński s. 139-155
"Skarga umierającego" w bernardyńskim rękopisie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Grzegorz Trościński s. 151-163
Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego Grzegorz Trościński s. 181-199
"Wczasy wielkiego człowieka : studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Grzegorz Trościński, Sandomierz 2005 : [recenzja] Grzegorz Raubo Grzegorz Trościński (aut. dzieła rec.) s. 224-232
Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich : część pierwsza : pieśni z kancjonału L 1642 Grzegorz Trościński s. 225-249
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich : część druga : winszujące kolędy klasztorne dla ksieni Marianny Siemianowskiej1 Grzegorz Trościński s. 385-406
Anons kolejnego numeru "Tematów i Kontekstów” : "Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne : swojskość i uniwersalizm" Grzegorz Trościński s. 442-443
Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wiśniewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida Grzegorz Trościński s. 465-474
Translatio studii i kontakty międzykulturowe w średniowieczu : słowo o V Kongresie Mediewistów Polskich w Rzeszowie Grzegorz Trościński s. 503-509