Znaleziono 6 artykułów

Stanisław Trawkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabytkowe śródmieście Gliwic w układzie przestrzennym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Tadeusz Baum Stanisław Herbst Czesław Thullie Stanisław Trawkowski s. 94-112
"Dzieje Sandomierza", red. Henryk Samsonowicz, t. 1 "Średniowiecze", red. Stanisław Trawkowski, t. 2 "XVI-XVIII wiek", red. Feliks Kiryk, cz. 1 "W okresie świetności", cz. 2 "W czasach stagnacji i upadku", cz. 3 "Sztuka", Warszawa 1993 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 114-117
Przebudowa Lublina w Królestwie Kongresowym : w latach 1817-1820 Wojciech Kalinowski Stanisław Trawkowski s. 161-169
"Opuscula Medievistica : studia nad historią społeczną Polski wczesnopiastowskiej", Stanisław Trawkowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Paweł Derecki Stanisław Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 217
W sprawie powstania zjednoczonego państwa polskiego w XIII i XIV wieku : w związku z książką Jana Baszkiewicza, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954 Stanisław Trawkowski s. 531-548
Taberny płockie na przełomie XI i XII wieku : w sprawie zakresu obrotu towarowo-pieniężnego Stanisław Trawkowski s. 731-744