Znaleziono 1 artykuł

Sergio Trasatti

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La tremenda sfida. Sollicitudo rei socialis", Giovanni Paolo II ; a cura di Sergio Trasatti, Roma 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Giovanni Paolo II (aut. dzieła rec.) Sergio Trasatti (aut. dzieła rec.) s. 197-199