Znaleziono 7 artykułów

Małgorzata Trębska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Staropolskie mowy winszujące narodzin potomka : rekonesans Małgorzata Trębska s. 46-60
Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach : od konkurów do zrękowin Małgorzata Trębska s. 65-80
Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki... i sarmacki : kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych Małgorzata Trębska s. 97-110
Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku Małgorzata Trębska s. 123-137
"Powinne poszanowanie", czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu : oracja weselna na ślubie Dymitra Iwanowicza Małgorzata Trębska s. 127-138
"Powinny trybut synowskiej miłości", czyli o oratorskich obowiązkach wobec rodziców Małgorzata Trębska s. 207-225
Literatura i obyczaje, czyli o staropolskim oratorstwie weselnym Marzena Walińska Małgorzata Trębska (aut. dzieła rec.) s. 225-235