Znaleziono 6 artykułów

Edward Torończak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblijna perspektywa decyzji podstawowej człowieka Edward Torończak s. 77-92
Teologiczno-moralna interpretacja "Optio fundamentalis" w posoborowym nauczaniu Kościoła Edward Torończak s. 85-97
Antropologiczno-etyczne podstawy opcji fundamentalnej : aspekty oceny teologicznomoralnej Edward Torończak s. 95-110
Filozoficzno-pedagogiczne implikacje wyboru podstawowego człowieka Edward Torończak s. 176-191
Wybór fundamentalny jako droga chrześcijańskiej formacji Edward Torończak s. 195-208
Wybór podstawowy a konkretne wybory moralne Edward Torończak s. 375-389