Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Tomkowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego, z rekopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków : Muzeum Narodowe, 2001 : [recenzja] Jakub Lewicki Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) Piotr Łopatkiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łopatkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Korespondencya literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem (1845-1856)", zebrał, objaśnił i wstępem opatrzył Stanisław Tomkowicz, Kraków 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Materyały do historyi stosunków kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim", zebr. i oprac. Stanisław Tomkowicz, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Kołłątajowski plan Krakowa z r. 1785", Stanisław Tomkowicz, "Rocznik krakowski", T. IX, 1907 : [recenzja] Emil Kipa Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 344