Znaleziono 9 artykułów

Władysław Tomkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie restytucji polskiego dorobku w dziedzinie kultury artystycznej Władysław Tomkiewicz s. 51-67
"Polska sztuka kontrreformacyjna", Władysław Tomkiewicz [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Władysław Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 130
Czasy Władysława IV i Jana Kazimierza w historiografii ostatnich lat dwudziestu Władysław Tomkiewicz s. 224-239
O składzie społecznym i etnicznym Kozaczyzny Ukrainnej na przełomie XVI i XVII wieku Władysław Tomkiewicz s. 249-260
"Freski gotyckie", Władysław Tomkiewicz, "Stolica", R. IV, nr 16-17 (127-128) : [recenzja] Władysław Tomkiewicz s. 285
"Les relations de la France avec l'Empire Ottoman durant la première moitié du XVII siècle et l'Ambassade à Constantinople de Philippe de Harlay, comte de Césy (1619-1640)", Gérard Tongas, Toulouse 1942 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz Gérard Tongas (aut. dzieła rec.) s. 321-325
"Russko-swedskaja wojna 1655-1660 godow : istoriczeskij obzor", O. Wajnsztejn, "Woprosy Istorii", r. 1947, z. 3, str. 53-72 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz O. Wajnsztejn (aut. dzieła rec.) s. 326-332
Polska polityka czarnomorska w dobie nowoczesnej Władysław Tomkiewicz s. 414-432
"Akta do dziejów Polski na morzu. t. VII : 1632-1648, cz. 1", wyd. Władysław Czapliński, Gdańsk 1951 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz Leonid Żytkowicz Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 503-509