Znaleziono 42 artykuły

Ryszard Tomkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sejmiki ziem pruskich : sprawozdanie z sesji Ryszard Tomkiewicz s. 87-91
"Polska ludność rodzima ziem zachonich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948", Grzegorz Strauchold, Olsztyn 1995 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 114-118
"Elbląg w grudniu 1970 roku", pod red. Janusza Hochleitnera, Elbląg 2006 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach", red. Hans-Jürgen Karp, Robert Traba, przekład tekstów niemieckich Jolanta Pawłowska, Olsztyn-Warszawa 2004 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) Jolanta Pawłowska (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 116-119
Sprawozdanie z sesji "Polski Październik 1956" Ryszard Tomkiewicz s. 119-122
Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945-1946, Marcin Płotek, Dąbrówno 2011 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Marcin Płotek (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Represjonowani na Warmii i Mazurach. 1945-1956. Materiały biograficzne", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 156-160
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pięćdziesięciolecie Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Ryszard Tomkiewicz s. 169-172
Film "Krzyżacy" Aleksandra Forda Ryszard Tomkiewicz s. 169-183
Osiedlanie powodzian z Mazowsza na terenie województwa olsztyńskiego 1947-1948 Ryszard Tomkiewicz s. 197-213
"Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy integracji i dezintegracji", Czesław Osękowski, Zielona Góra 1994 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Czesław Osękowski (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Sympozjum "Olsztyn - dzieje miasta" Ryszard Tomkiewicz s. 205-211
Sesja naukowa "Królewiec a Polska" Ryszard Tomkiewicz s. 211-214
"Przeszłość staje się cieniem. Notatnik październikowy '56", Bronisław Gołębiowski, Łomża 2007 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r.", Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Andrzej Małkiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 283-290
"Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Zarys problematyki", Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Robert Syrwid Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-305
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pierwsze powojenne obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej (15 lipca 1945) Ryszard Tomkiewicz s. 327-338
Wymiana pieniędzy w październiku 1950 r. Ryszard Tomkiewicz s. 355-362
Studenci Olsztyna wobec wydarzeń na Węgrzech oraz przemian w Polsce jesienią 1956 roku Ryszard Tomkiewicz s. 377-386
"Rocznik Suwalsko-Mazurski" T. 1, 1991 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz s. 377-379
Seminarium "Prusy Wschodnie - dziedzictwo i nowa tożsamość" Ryszard Tomkiewicz s. 391-395
Kulisy powstania w Olsztynie Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej Ryszard Tomkiewicz s. 395-416
Reakcja władz województwa olsztyńskiego na klątwę watykańską z 1949 roku Ryszard Tomkiewicz s. 407-419
"Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 1945-1954. Wybór dokumentów", wstęp i oprac. Dariusz Jarosz, Tadeusz Wolsza, Warszawa 1995 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 456-461
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2001-2005 Ryszard Tomkiewicz s. 463-465
"Rocznik Mazurski" T. 1, 1996, T. 2, 1997, T. 3, 1998 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz s. 493-500
"Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach", Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 2007 : [recenzja] Mirosław Golon Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 530-534
Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim Ryszard Tomkiewicz s. 533-572
O działalności Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych na terenie Warmii i Mazur Ryszard Tomkiewicz s. 539-547
Pogranicze po 1945 roku - nowa rzeczywistość, stare problemy Ryszard Tomkiewicz s. 543-553
"Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne. 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego", pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 2006 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 567-570
"Harcerska konspiracja. Geneza, powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej 'Iskra'. 1949-1950", Krystian Soliński, Olsztyn 2006 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Krystian Soliński (aut. dzieła rec.) s. 570-572
"Olsztyński czerwiec '89", Olsztyn 2009 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz s. 572-575
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w latach 2005-2009 Krystyna Stasiewicz Ryszard Tomkiewicz s. 581-586
Konsultacje z jesieni 1945 r. w sprawie planowanego wprowadzenia kary pracy przymusowej Ryszard Tomkiewicz s. 583-588
"Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955", Robert Skobelski, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Robert Skobelski (aut. dzieła rec.) s. 601-605
"Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954", Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 1995 : [recenzja] Marzena Kujot Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 623-628
Nowe władze Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Ryszard Tomkiewicz s. 665-669
Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 2011 : [recenzja] Dariusz Radziwiłłowicz Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 803-807
Od narodzin "Solidarności" do Trzeciej Rzeczypospolitej : przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980-1989), Witold Gieszczyński, Olsztyn 2011 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 807-812
"Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein", Bogumił Kuźniewski, Adam Suchowiecki, Olsztynek 2013 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Bogumił Kuźniewski (aut. dzieła rec.) Adam Suchowiecki (aut. dzieła rec.) s. 827-830
Sprwozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie za lata 2009–2013 Zbigniew Puchajda Ryszard Tomkiewicz s. 831-839