Znaleziono 5 artykułów

Rajmund Tomik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co warto wiedzieć o UKS-ach? Tomasz Frołowicz Wojciech Kulik (aut. dzieła rec.) Rajmund Tomik (aut. dzieła rec.) s. 39-41
Turystyka sportowa - czym jest i kto jest jej uczestnikiem? Rajmund Tomik James Higham (aut. dzieła rec.) Tom Hinch (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów", red. Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska-Ludwiczak, Katowice-Zabrze 2009 : [recenzja] Rajmund Tomik Tadeusz Burzyński (aut. dzieła rec.) Anna Staszewska-Ludwiczak (aut. dzieła rec.) s. 165-168
Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej Andrzej Hadzik Jakub Ryśnik Rajmund Tomik s. 287-300
Turystyka sportowa w dokumentach strategicznych sportu i turystyki Andrzej Hadzik Rajmund Tomik s. 401-412