Znaleziono 23 artykuły

Jacek Tomczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka miejscowego stanu zapalnego kości strzałkowej z materiału kostnego z Tell Masaikh (Syria) Hanna Mańkowska-Pliszka Jacek Tomczyk s. 37-45
Kontrowersje wokół powstania człowieka - wstępna analiza ankiet studentów Grzegorz Bugajak Jacek Tomczyk s. 43-59
Swoistość ludzkiej kultury : wampiryzm Anna Dygudaj Jacek Tomczyk s. 77-91
Preliminary report on human remains from Tell Masaikh and Tell Ashara : season 2008 Jacek Tomczyk s. 101-111
Preliminary report on human remains from Tell Masaikh and Tell Ashara : season 2009 Jacek Tomczyk s. 113-124
Antropologia filozoficzna i przyrodnicza w poszukiwaniu istoty człowieka Jacek Tomczyk s. 120-135
Preliminary report on human remains from Qasr Shemamok (Erbil) : Season 2013 and concept of anthropological project Jacek Tomczyk s. 143-152
Analiza materiału kostnego z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z Wilanowa Jacek Tomczyk s. 147-172
"Homo neanderthalensis" przodkiem czy ofiarą "homo sapiens"? Jacek Tomczyk s. 160-173
"O rozdzielności płaszczyzn" - polemiki ciąg dalszy Jacek Tomczyk s. 161-173
Preliminary report on human remains from Tell Masaikh (MK 15) Season 2010 Jacek Tomczyk s. 163-174
Preliminary report on human remains from Qasr Shemamok (Erbil, Federal region of Iraqi Kurdystan) : season 2012 Jacek Tomczyk s. 173-178
Zdolność gotowania faktorem rozwoju człowieka Jacek Tomczyk s. 174-181
Wokół ewolucji i kreacji - wstępna analiza ankiet nauczycieli i studentów Grzegorz Bugajak Jacek Tomczyk s. 181-198
W poszukiwaniu "brakującego ogniwa" Jacek Tomczyk s. 231-246
Sprawozdanie z interdyscyplinarnych warsztatów "Swoistość człowieka? - język", UKSW, 23-25.06.2008 Jacek Tomczyk s. 279-287
Przyrodniczo-teologiczna problematyka początków człowieka Jacek Tomczyk s. 291-301
Trzy płaszczyzny nieporozumień taksonomicznych Jacek Tomczyk s. 349-363
Taxonomic debate: anthropological or philosophical problem? Jacek Tomczyk s. 349-355
Global Perspectives on Science & Spirituality : report from the Paris Workshop, 14th-20th July, 2005 Grzegorz Bugajak Jacek Tomczyk s. 514-516
„Człowiek w czasie i przestrzeni” – konferencja z okazji 70. rocznicy urodzin Księdza Profesora Bernarda Hałaczka Jacek Tomczyk s. 551-552
XXIst World Congress of Philosophy Jacek Tomczyk s. 699-700
The International Congress of the Polish Anthropological Society Gdańsk, September 11-13, 2003 r. Jacek Tomczyk s. 701