Znaleziono 3 artykuły

Józef Tomczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu Józef Tomczyk s. 7-70
Lublin w okresie powstania styczniowego Józef Tomczyk s. 129-170
Narastanie świadomości narodowej w Lubelskiem w latach 1864-1917 w świetle akt Kancelarii Gubernatora Lubelskiego Józef Tomczyk s. 137-160