Znaleziono 4 artykuły

Wiesława Tomaszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola krytyki w kształtowaniu literatury : szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego Wiesława Tomaszewska s. 97-110
Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej i ich poznawanie Wiesława Tomaszewska s. 125-144
Konferencja o Kijowskim Wiesława Tomaszewska s. 149-150
Wielogłosowa narracja o "krwawej tragedii 1863 roku" Wiesława Tomaszewska s. 317-334