Znaleziono 18 artykułów

Piotr Tomasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW Piotr Tomasik s. 15-17
Wprowadzenie Piotr Tomasik s. 15
Owoce orientacji kerygmatycznej we współczesnej katechezie polskiej Piotr Tomasik s. 47-58
Nauczanie religii w szkołach publicznych w Europie Piotr Tomasik s. 47-57
Lekcja religii : odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościoła Piotr Tomasik s. 55-73
Kwestie fundamentalne metodologii katechetyki Piotr Tomasik s. 71-90
Naśladowanie Chrystusa : idea katechetyczna Piotr Tomasik s. 81-89
Katechizm dla dorosłych : doświadczenia włoskie, potrzeby polskie Piotr Tomasik s. 81-95
Ewangelizacyjne formy katechezy w kontekście wezwania do nawrócenia Piotr Tomasik s. 103-129
Nauczanie religii katolickiej w strukturze polskiej szkoły Piotr Tomasik s. 126-148
Biuletyn katechetyczny. Cz. 92 Elżbieta Dziwosz Radosław Mazur Piotr Tomasik s. 153-177
Biuletyn katechetyczny Radosław Chałupniak Ryszard Czekalski Aneta Rayzacher-Majewska Piotr Tomasik s. 153-174
Sakrament pokuty i pojedniania w aktualnych programach do szkolnego nauczania religii w Polsce Piotr Tomasik s. 157-167
Biuletyn katechetyczny Rafał Bednarczyk Anna Rayzacher-Majewska Bogdan Skłodowski Piotr Tomasik s. 175-198
Rozwój strukturalny Wydziału Teologicznego UKSW Piotr Tomasik s. 207-216
Biuletyn katechetyczny. Cz. 89 Stanisław Dziekoński Piotr Tomasik s. 215-240
Formacja kleryków do pracy nauczycieli religii Piotr Tomasik s. 266-293
Katecheza Kościoła w Polsce wobec wyzwań nowej ewangelizacji Piotr Tomasik s. 273-296