Znaleziono 10 artykułów

Mieczysław Tomala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół sprawy zjednoczenia Niemiec w 1990 roku Edmund Wojnowski Mieczysław Tomala (aut. dzieła rec.) s. 89-99
"«Polnische Wirtschaft» - zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit", Hubert Orłowski, Wiesbaden 1996 : [recenzja] Mieczysław Tomala Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 167-173
Informacja Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR o przyczynach zwolnienia N. S. Chruszczowa ze stanowisk partyjnych i rządowych, złożona na plenum KC PZPR Mieczysław Tomala s. 173-180
"Best Biographische Studien über Radikalismus, Weltanscharung und Vernunft 1903-1989", Herbert Ulrich, Bonn 1996 : [recenzja] Mieczysław Tomala Herbert Ulrich (aut. dzieła rec.) s. 185-192
"Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia, 1945-1991", Mieczysław Tomala, Warszawa 1997 : [recenzja] Franciszek Ryszka Mieczysław Tomala (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Bonn und Ostberlin 1969-1982. Dialog auf höchster Ebene und vetrauliche Kanäle. Darstellung und Dokumente", Heinrich Potthoff, Bonn 1997 : [recenzja] Mieczysław Tomala Heinrich Potthoff (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Die «Koalition der Vernunft». Deutschlandpolitik in den 80 er Jahren", Heinrich Potthoff, Monachium 1995 : [recenzja] Mieczysław Tomala Heinrich Potthoff (aut. dzieła rec.) s. 240-245
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Bogdan Musiał Jan Nowak-Jeziorański Mieczysław Tomala s. 271-278
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Mieczysław Tomala s. 275-276
"Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945-1991", Mieczysław Tomala, Warszawa 1997 : [recenzja] Edmund Wojnowski Mieczysław Tomala (aut. dzieła rec.) s. 484-495