Znaleziono 1 artykuł

Z. Todorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ochotnicze Straże Pożarne południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość", R. Dmowski, A. Kołodziejczyk, Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk R. Dmowski (aut. dzieła rec.) A. Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Z. Todorski (aut. dzieła rec.) s. 309-313