Znaleziono 8 artykułów

Ewa Teodorowicz-Hellman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce chrześcijaństwa w szwedzkiej szkole podstawowej : zarys historyczny i współczesny dyskurs społeczny Ewa Teodorowicz-Hellman s. 55-72
Lennart Kjellberg - slawista i tłumacz literatury polskiej na język szwedzki (1913-2004) Ewa Teodorowicz-Hellman s. 121-126
"Żona uparta" i "Golono i strzyżono" Adama Mickiewicza a szwedzka bajka ludowa "Baba Przekora" Ewa Teodorowicz-Hellman s. 137-141
Polonika ze zbiórów bibliotecznych Carla Gustafa Wrangla jako przedmiot najnowszych badań Ewa Teodorowicz-Hellman s. 207-214
Biblioteka katedralna w Strängnäs i jej polskie zbiory Ewa Teodorowicz-Hellman s. 219-227
"Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981", red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche, współ- praca Marion Brandt, Stockholm 2013 : [recenzja] Joanna Sumbor Marion Brandt (aut. dzieła rec.) Janina Gesche (aut. dzieła rec.) Ewa Teodorowicz-Hellman (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Język polski w szwedzkiej szkole podstawowej : lata 1945-2000 Ewa Teodorowicz-Hellman s. 411-417
Jak badać literaturę emigracyjną? Joanna Sumbor Ewa Teodorowicz-Hellman (aut. dzieła rec.) s. 497-511