Znaleziono 7 artykułów

Agata Tasak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje utworzenia partii katolickiej w Polsce Ludowej Agata Tasak s. 31-44
Katolicyzm a liberalizm : recepcja liberalizmu na łamach współczesnej, polskiej prasy katolickiej : wybrane zagadnienia Agata Tasak s. 70-85
Katolicy w świecie polityki w Polsce w latach 80. Strategia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Agata Tasak s. 73-87
Miejsce i rola polskiego związku katolicko-społecznego w rzeczywistości społeczno-politycznej lat osiemdziesiątych w Polsce - problem opozycyjności koncesjonowanej Agata Tasak s. 123-141
Środowisko tygodnika "Ład" wobec wydarzeń lat osiemdziesiątych w Polsce Agata Tasak s. 133-153
Spór o bilans PRL na łamach prasy katolickiej po 1989 roku Agata Tasak s. 208-220
"Dyktatury i tyranie : szkice o niedemokratycznej władzy", Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2007 : [recenzja] Agata Tasak Marek Bankowicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (aut. dzieła rec.) s. 287-290