Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Tarnopolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia a mass media Ryszard Miszczyński Andrzej Tarnopolski s. 12-28
Władysław Biegański : Lekarz i filozof : Podstawowe problemy etyki Andrzej Tarnopolski s. 21-28
Problem niewiedzy w filozofii Pascala Andrzej Tarnopolski s. 49-57
Racjonalność i strategie racjonalności Andrzej Tarnopolski s. 57-68
Problem niewiedzy w filozofii starozytnych Andrzej Tarnopolski s. 75-85
A Man of Late Modernity and Multimedia Civilization Andrzej Tarnopolski s. 129-145
[rec.] Andrzej Tarnopolski, Niewiedza i jej rola w świecie późnej nowoczesności, Wydawnictw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, ss. 126 Andrzej Tarnopolski Agata Woźniak-Krakowian s. 249-252
Naiwność filozofii i naiwność filozofa : dwie miary istotnego problemu niepopularności intelektu Andrzej Tarnopolski s. 345-351
Naiwność pedagogiczna jako konieczny składnik tolerancyjnych postaw nauczycieli Andrzej Tarnopolski s. 353-363