Znaleziono 2 artykuły

Mikołaj Tarkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo publiczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie Mikołaj Tarkowski s. 191-217
Poglądy społeczno-polityczne Waleriana Wróblewskiego : szkic do obrazu działalności politycznej rodziny Wróblewskich Mikołaj Tarkowski s. 327-336