Znaleziono 1 artykuł

Dariusz Taźbirek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaopatrzenie Twierdzy Zamość w żywność, w furaż i drzewo opałowe przed wybuchem wojny z Rosją w czasie powstania listopadowego Dariusz Taźbirek s. 103-114