Znaleziono 7 artykułów

Małgorzata Szyszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zajmujący Dewey : spuścizna Deweyowskiej estetyki Arnold Berleant Małgorzata Szyszkowska (tłum.) s. 59-70
O czym milczą tytuły Arnold Berleant Małgorzata Szyszkowska (tłum.) s. 118-127
Uwagi na temat czasu i przestrzeni, ich przeżywania i doświadczania Małgorzata Szyszkowska s. 127-141
Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorna Małgorzata Szyszkowska s. 149-162
Sprawozdanie z XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Estetycznej "Filozofia muzyki" Małgorzata Szyszkowska s. 183
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Estetycznego IAA: Tokio 2001 Małgorzata Szyszkowska s. 212-213
Gest ekspresyjny jako element estetycznej interpretacji dzieła muzycznego Małgorzata Szyszkowska s. 262-280