Znaleziono 1 artykuł

J. Szymczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Filozofia pochylona nad człowiekiem : studia dedykowane Księ­dzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi", red. E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Lublin 2004 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) A. Jabłoński (aut. dzieła rec.) J. Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 184