Znaleziono 9 artykułów

Jarosław Sz. Szymczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka wychowania ludzkiej płciowości w nauczaniu Jana Pawła II Jarosław Sz. Szymczak s. 53-62
Dziecko a sakrament pojednania Jarosław Sz. Szymczak s. 91-96
"Enchiridion Familiae : textos del magisterio pontificio y conciliar sobre el matrimonio y la familia (siglos I a XX). T. 1-6", Augusto Sarmiento, Javier Escriva Ivars, Madrid 1992 : [recenzja] Jarosław Sz. Szymczak Javier Escriva Ivars (aut. dzieła rec.) Augusto Sarmiento (aut. dzieła rec.) s. 156-161
Zagrożenia wolności osobowej Jarosław Sz. Szymczak s. 157-163
"Humanae vitae : a Generation Later", Janet E. Smith, Washington 1991 : [recenzja] Jarosław Sz. Szymczak Janet E. Smith (aut. dzieła rec.) s. 167-171
"Ojcostwo Boga i Ojcostwo w rodzinie" : sympozjum naukowe zorganizowane przez papieską Radę ds. Rodziny, Rzym Jarosław Sz. Szymczak s. 173-175
Bibliografia nt. Encykliki "Humanae vitae" : (zapis chronologiczny od roku ogłoszenia) Jarosław Sz. Szymczak Krzysztof Wolski s. 179-187
"What God has joined... : the Sacramentality of Marriage", Peter J. Elliiott, New York : [recenzja] Jarosław Sz. Szymczak Peter J. Elliiott (aut. dzieła rec.) s. 191
"Why >>Humanae Vitae<< Was Right : a Reader", ed. Janet E. Smith, San Francisco 1993 : [recenzja] Jarosław Sz. Szymczak Janet E. Smith (aut. dzieła rec.) s. 220-224