Znaleziono 20 artykułów

Zdzisław Szymański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasób społeczny jako czynnik wzrostu bogactwa społecznego w teorii Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 15-38
Charakterystyka podstawowych kategorii ekonomicznych w ujęciu Henryka Kamieńskiego Zdzisław Szymański s. 15-34
Ekonomia narodowa a etyka w ujęciu Stanisława Głąbińskiego Zdzisław Szymański s. 23-34
The System of Social Justice in the Vision of History of Henry Kamieński Zdzisław Szymański s. 33-54
Etyczne i ekonomiczne aspekty kategorii zasoby społeczne Stanisława Gąbińskiego Zdzisław Szymański s. 49-57
Rola "zasobu społecznego" w teorii rozwoju społeczno-ekonomicznego Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 55-78
"Gospodarstwo społeczne" Józefa Supińskiego na tle procesu kształtowania się nauki o społeczeństwie Zdzisław Szymański s. 77-107
Etyczne i ekonomiczne aspekty programu agrarnego Henryka Kamieńskiego Zdzisław Szymański s. 77-86
Intelektualne aspiracje kategorii "zasób społeczny" Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 89-109
Wkład Henryka Kamieńskiego do teorii rozwoju społeczno-gospodarczego Zdzisław Szymański s. 105-126
"Z problematyki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Lubelskiem", red. Zbigniew Mitura, Ryszard Orłowski, Lublin 1992 : [recenzja] Zdzisław Szymański Zbigniew Mitura (aut. dzieła rec.) Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego", Zdzisław Szymański, Lublin 1999 : [recenzja] Antoni Krawczyk Zdzisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 147-150
Problems of Production and National Wealth in Henryk Kamieński's Economic Theory Zdzisław Szymański s. 199-220
Hierarchia czynników produkcji a model rolnictwa polskiego w "Ekonomice narodowej" Stanisława Głąbińskiego Zdzisław Szymański s. 201-213
Ekonomiczne i etyczne aspekty przewagi drobnej własności w rolnictwie w ujęciu Henryka Kamieńskiego Zdzisław Szymański s. 207-218
Przedmiot i rola ekonomii politycznej w systemie nauk w ujęciu Henryka Kamieńskiego i Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 213-233
Praca jako kategoria systemu teoretycznego Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 247-269
Problemy podziału bogactwa narodowego w teorii ekonomicznej Henryka Kamieńskiego Zdzisław Szymański s. 257-278
Wizja historiozoficzna Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 261-284
Przyrodnicze uwarunkowania wielkości bogactwa społecznego w teorii Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 285-307
    Zacytuj
  • Udostępnij