Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Szymański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Andrzej Szymański s. 3-4
Od Redakcji Andrzej Szymański s. 3-4
Iwanowice, woj. krakowskie. Stanowisko 19 Jan Machnik Andrzej Szymański s. 35-36
Iwanowice, woj. krakowskie. Stanowisko 10 Jan Machnik Andrzej Szymański s. 86
Hospitacja - gościna czy kontrola, pomoc czy ocena Ewa Krzyżak-Szymańska Andrzej Szymański s. 203-213
Działanie Wydziału do Spraw Wyznań w Płocku wobec Kościoła katolickiego w latach 1950-1989 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Płocku Andrzej Szymański s. 247-269
Od dekretu z 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji do ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach : przełom czy kontynuacja? Rzecz o funkcjonowaniu wyznaniowych fundacji dobroczynnych w PRL Andrzej Szymański s. 347-381