Znaleziono 62 artykuły

Irena Szymańska-Horban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plac imienia Jana Pawła II Irena Szymańska-Horban s. 3-4
Zginął z rąk oficera sowieckiego Irena Szymańska-Horban s. 3-5
Ważne wydarzenia w Pruszkowskim Towarzystwie Kulturalno-Naukowym Irena Szymańska-Horban s. 3-6
Uroczystość na terenie Obozu Przejściowego : otwarcie Muzeum "Dulag 121" Irena Szymańska-Horban s. 5-14
100 lat minęło Irena Szymańska-Horban s. 5-0
Pruszkowianin - ordynariuszem warszawsko-praskim Irena Szymańska-Horban s. 5-7
Pożegnanie księdza infułata Jana Górnego Irena Szymańska-Horban s. 5-10
100 lat minęło... Irena Szymańska-Horban s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jan Lechoń w naszym mieście Irena Szymańska-Horban s. 6-8
Przygotowania do obchodów 40-lecia PTKN Irena Szymańska-Horban s. 6-7
Powstanie Styczniowe – minęło 150 lat Irena Szymańska-Horban s. 8-10
Sesja popularnonaukowa Irena Szymańska-Horban s. 8-10
Uroczystość na terenie obozu przejściowego "Dulag 121" Irena Szymańska-Horban s. 8-15
Sesja popularnonaukowa Irena Szymańska-Horban s. 8-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aleksander Kamiński - Pruszków w Jego życiu : uroczystość na Szkolnej Irena Szymańska-Horban s. 9-15
70 rocznica zakończenia II wojny światowej Irena Szymańska-Horban s. 10-18
Wigilie Irena Szymańska-Horban s. 11-13
Wigilie Irena Szymańska-Horban s. 11-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powrócił do swej pierwszej parafii... Irena Szymańska-Horban s. 16-17
"Srebrny Jubileusz" Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana Irena Szymańska-Horban s. 16-20
Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe Irena Szymańska-Horban s. 16-22
Chwała bohaterom Polski Podziemnej Irena Szymańska-Horban s. 18-20
1916‒2016 – 100 lat praw miejskich Irena Szymańska-Horban s. 23-31
Porozumienie ŚZŻAK - Koło nr 6 - Hufiec ZHP - Pruszków Irena Szymańska-Horban s. 25-28
Pruszkowiacy pod Monte Cassino Irena Szymańska-Horban s. 26-29
Mijają lata Irena Szymańska-Horban s. 30-35
Piękne uroczystości w dwóch pruszkowskich szkołach Irena Szymańska-Horban s. 32, 32-0
Rok 2012 – Rokiem Aktywności Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowej Irena Szymańska-Horban s. 36-43
Rok 2012 – Rokiem Aktywności Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowej Irena Szymańska-Horban s. 36-43
Sześćdziesiąt lat LO im. Tadeusza Kościuszki Irena Szymańska-Horban s. 36-37
Moje refleksje po przeczytaniu książki pana Jerzego Kalety Irena Szymańska-Horban s. 39-42
Co działo się ostatnio w Pruszkowie Irena Szymańska-Horban s. 39-43
Co działo się ostatnio w Pruszkowie Irena Szymańska-Horban s. 39-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spotkania w PTK-N Irena Szymańska-Horban s. 42-43
Zaniacy świętują 85-lecie Irena Szymańska-Horban s. 43-47
„Uzależnieni” od muzyki - Elżbieta Marciniak i jej rodzina Irena Szymańska-Horban s. 47-56
Dwie rocznice Irena Szymańska-Horban s. 47-49
Pruszkowiacy pod Monte Cassino : uzupełnienie do nr 1/2004 Irena Szymańska-Horban s. 48-49
Mechanicy - jubilaci i ich historia Irena Szymańska-Horban s. 48-52
Kronika wydarzeń kulturalnych Irena Szymańska-Horban s. 62-71
Miejski Ośrodek Kultury Irena Szymańska-Horban s. 66-67
Mój Zan... Irena Szymańska-Horban s. 68-75
Na ratunek zabytkom Irena Szymańska-Horban s. 70-72
W Pruszkowie dzieje się coraz więcej... Irena Szymańska-Horban s. 71-73
Polskie obyczaje na Wigilię Irena Szymańska-Horban s. 73-74
Polskie obyczaje na Wigilię Irena Szymańska-Horban s. 73-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jeszcze jedno wspomnienie z DULAGU 121 Irena Szymańska-Horban s. 83-84
Bohaterowie odchodzą... : Mieczysław Szyłkiewicz - bohater spod Monte Cassino Irena Szymańska-Horban s. 85-86
Tadeusz Kolecki - wielki społecznik Irena Szymańska-Horban s. 85-86
Moje wspomnienia z lat międzywojennych, wojny i nie tylko Irena Szymańska-Horban s. 98-107
Znów pożegnaliśmy jedną z tych najlepszych... Irena Szymańska-Horban s. 98-99
77 lat minęło od śmierci Marszałka Irena Szymańska-Horban s. 108-109
Nauczał młodzież nie tylko wiedzy o teatrze... Irena Szymańska-Horban s. 110-111
Nie umiał się chwalić... Irena Szymańska-Horban s. 112-113
Patroni ulic Pruszkowa Irena Szymańska-Horban s. 116-119
Słowo od prezesa PTK-N Irena Szymańska-Horban s. 117-120
Był moim profesorem Irena Szymańska-Horban s. 118-119
Pomnik przy ulicy Helenowskiej Irena Szymańska-Horban s. 121-122
Doktor Maria Sybilska-Kwasiborska Irena Szymańska-Horban s. 132-137
Generał brygady Antoni Heda "Szary" Irena Szymańska-Horban s. 134-136
Profesor Andrzej Stelmachowski Irena Szymańska-Horban s. 138-143
Żołnierz Armii Krajowej, poeta, ksiądz Paweł Heintsch Irena Szymańska-Horban s. 139-140