Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Szykuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tarnowscy w Łabuniach Agnieszka Szykuła s. 9-16
Folwark w Mocówce koło Zamościa : przyczynek do badań nad kulturą materialną o.o. bazylianów zamojskich pod koniec XVIII i na początku XIX wieku Agnieszka Szykuła s. 54-56
Zespół cerkiewny w Śniatyczach koło Zamościa Agnieszka Szykuła s. 225-239