Znaleziono 4 artykuły

Agata Szydlik-Leszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacje społeczne w procesie konwergencji gospodarczej – wymiar przestrzenny Agata Szydlik-Leszczyńska s. 49-58
Elastyczność zachowań absolwentów studiów technicznych na rynku pracy Agata Szydlik-Leszczyńska s. 125-133
Niewykorzystany potencjał pracy kobiet barierą rozwoju nowej gospodarki Agata Szydlik-Leszczyńska s. 263-275
Kompetencje pracowników wiedzy jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Agata Szydlik-Leszczyńska s. 317-325