Znaleziono 1 artykuł

Mieczysław Szwej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Agostino Casaroli Anastazy Nadolny Jadwiga Plewko Mieczysław Szwej s. 181-195