Znaleziono 2 artykuły

Jadwiga Szwedowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Twórczość Vergilio Puccitellego dla polskiej sceny / 1635-1648 Jadwiga Szwedowska Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Mikołaj Rej- malarz obyczajów", Teresa Podgórska [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Jadwiga Szwedowska Teresa Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 164