Znaleziono 7 artykułów

Adam Szweda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyplomatyczna aktywność rycerza Janusza Stembarskiego z Sokołowa w politycznych stosunkach polsko-krzyżacko-litewskich w pierwszej połowie XV wieku Sławomir Jóźwiak Adam Szweda s. 3-20
"Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454", Adam Szweda, Toruń 2009 : [recenzja] Krzysztof Wróblewski Adam Szweda (aut. dzieła rec.) s. 77-82
Nowomarchijskie przypadki Wierzbięty ze Smogulca : przyczynek do dziejów Nowej Marchii pod władzą Zygmunta Luksemburczyka i zakonu krzyżackiego Adam Szweda s. 133-153
Starania Jana Olbrachta o krzyżacką pomoc przeciwko księciu mazowieckiemu Konradowi III Rudemu w 1495 roku Adam Szweda s. 187-195
"Ród Grzymałów w Wielkopolsce", Adam Szweda, Toruń 2001 : [recenzja] Tomasz Pietras Adam Szweda (aut. dzieła rec.) s. 240-249
Problem biskupa litewskiego Wita Adam Szweda s. 327-343
Trudna codzienność pogranicza w świetle korespondencji urzędników polskich i krzyżackich z lat 1414-1419 Adam Szweda s. 327-334