Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Szwarc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
An anthropological dimension of the kenosis in the writings of Hans Urs von Balthasar Krzysztof Szwarc s. 137-157
„Bycie-w-miłości-z-Bogiem” jako działanie łaski Bożej w teologii Bernarda Lonergana Krzysztof Szwarc s. 233-246
Kenotyczny związek śmierci człowieka ze śmiercią Chrystusa w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara Krzysztof Szwarc s. 313-332