Znaleziono 24 artykuły

Hanna Szwankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Więź Józefa Piłsudskiego z Warszawą Hanna Szwankowska s. 121-128
    Zacytuj
  • Udostępnij
Oświetlenie Starego Miasta Hanna Szwankowska s. 125-127
O wodociągach Starego i Nowego Miasta Hanna Szwankowska s. 128-131
"Źródła do dziejów Warszawy : rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510-1770", wyd. A. Berdecka [et al.], Warszawa 1963; indeksy: osobowy oprac. J. Rutkowska, R. Zdziarska; rzeczowo-topograficzny oprac. H. Szwankowska, Z. A. Wójcik, Warszawa 1966 : [recenzja] Andrzej Tomczak Anna Berdecka (aut. dzieła rec.) J. Rutkowska (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) Z. A. Wójcik (aut. dzieła rec.) R. Zdziarska (aut. dzieła rec.) s. 141-145
Odczyty, sesje, imprezy Towarzystwa Miłośników Historii (czerwiec 1999 — styczeń 2000 r.) Hanna Szwankowska Maria Wiśniewska s. 145-148
Zbiory Komisji Badań Dawnej Warszawy Hanna Szwankowska s. 285-300
"Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta", Zdzisław Libera, indeks zestawiła Anna Lisowska, redaktor tomu Hanna Szwankowska, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Wiedzy o Warszawie, subsydiowana przez Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, komitet redakcyjny serii: Marian M. Drozdowski, Halina Kiepurska, Ryszard Kołodziejczyk, Maria Nietyksza, Jan Kosim, Hanna Szwankowska, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, ss. 244, 4 nlb. + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Julian Platt Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) s. 315-324
„Warszawskie środowisko historyczne w XX wieku. Dziewięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Historii”, red. Marian M. Drozdowski, Hanna Szwankowska, Warszawa 1997 : [recenzja] Barbara Jakubowska Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) s. 334-335
Adam Słomczyński Hanna Szwankowska s. 338-342
Teresa Wyderkowa Hanna Szwankowska s. 367-370
Odczyty, sesje, imprezy Towarzystwa Miłośników Historii (luty–grudzień 2000 r.) Hanna Szwankowska Maria Wiśniewska s. 381-384
Varsaviana roku 1999/2000 Hanna Szwankowska s. 385
Towarzystwo Miłośników Historii : z kroniki 60-lecia Hanna Szwankowska s. 528-537
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii za rok 1969 Hanna Szwankowska s. 536-539
Kalendarium działalności TMH w latach 1996–2006 Tadeusz Kondracki Hanna Szwankowska s. 543-553
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie w roku 1967 Hanna Szwankowska s. 550-553
Stanisław Herbst — działacz społeczny Hanna Szwankowska s. 559-562
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie za okres od 31 marca 1971 do 24 marca 1972 Hanna Szwankowska s. 577-580
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii za okres 17. III. 1970 - 30. III. 1971 Hanna Szwankowska s. 603-607
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie za okres od 24 marca 1972 do 14 marca 1973 Hanna Szwankowska s. 643-645
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii z czynności Towarzystwa w latach 1993-1996 Bartłomiej Kaczorowski Hanna Szwankowska Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 685-690
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii za okres od 14 marca 1973 do 14 marca 1975 Hanna Szwankowska s. 691-695
W dziewięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Tadeusz Kondracki Hanna Szwankowska s. 697-711, 929
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie w 1968 roku Hanna Szwankowska s. 771-774