Znaleziono 7 artykułów

Jan Szumski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Popis ignorancji : (Bogdan Musiał, Jan Szumski, Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla) Andrzej Garlicki Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) Jan Szumski (aut. dzieła rec.) s. 121-125
Władimir Piczeta i Żanna Kormanowa : przyczynek do polsko-radzieckich relacji naukowych Jan Szumski s. 129-158
Ignacy Klukowski i jego listy z historii sztuki Wolha Horbaczowa Jan Szumski (tłum.) s. 159-169
Listy Żanny Kormanowej do Władimira Piczety Żanna Kormanowa Jan Szumski (tłum.) s. 161-178
Szkolnictwo polskie na Grodzieńszczyźnie w latach 1939-1948 : sowietyzacja, likwidacja Jan Szumski s. 165-200
"Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б)-КПСС, 1922-1991. T. 2, Академия наук в решениях ЦК КПСС: Бюро Президиума, Президиум, Секретариат ЦК КПСС, 1952-1958", В. Ю. Афиани, В. Д. Есаков, Москва 2010 : [recenzja] Jan Szumski Vitalij Ûr'evič Afiani (aut. dzieła rec.) Vladimir Dmitievič Esakov (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Lato 1980 na Wybrzeżu oraz powstanie "Solidarności" w świetle sprawozdań sowieckich Konsulatów Generalnych w Gdańsku i Szczecinie Bogdan Musiał Jan Szumski s. 467-496