Znaleziono 6 artykułów

Ernest Szum

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ administracyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej Ernest Szum s. 7-24
Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ reprezentacyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej Ernest Szum s. 7-32
Skarbowość województwa podlaskiego w okresie I Rzeczypospolitej Ernest Szum s. 9-23
Wróg publiczny – wrogiem społeczeństwa czy państwa? : Józefa Koryckiego wojna z PRL-em Ernest Szum s. 127-142
Anarchiści na Białostocczyźnie w okresie rewolucji 1905-1907: przyczynek do dziejów ideologii anarchizmu i działalności organizacji anarchistycznych na Podlasiu Ernest Szum s. 193-210
Bez wyroku : Postscriptum do losów Józefa Koryckiego Ernest Szum s. 573-584