Znaleziono 16 artykułów

Dominik Szulc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Wydawcy Dominik Szulc s. 7-11
Od Redakcji i Wydawcy Dominik Szulc s. 7-8
Wstęp Dominik Szulc s. 9-10
Wstęp Dominik Szulc s. 11-13
Wstęp Dominik Szulc s. 17-19
Wstęp Dominik Szulc s. 22-26
Metryka chrztu Henryka Wieniawskiego oraz nieudane próby jej odszukania przez Prof. Józefa Reissa i lubelską kurię biskupią latem 1926 r. : przyczynek do życiorysu kompozytora Piotr Rachwał Dominik Szulc s. 122-131
Sesja naukowa "Lubelskie Wykłady z Genealogii, edycja pierwsza – Wybrane aspekty badań genealogicznych społeczności katolickiej i prawosławnej w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich", Lublin 26 kwietnia 2009 r. Dominik Szulc s. 163-167
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne Dominik Szulc s. 173-178
Metryki parafialne w Belgii : źródła do historii rodziny i nie tylko François Baptiste Annelies Coenen Lucie Verachten Piotr Rachwał (tłum.) Dominik Szulc (tłum.) s. 179-186
Rola polityczna i kościelna kardynała Fryderyka Jagiellończyka : najnowsza historiografia i perspektywy badawcze Dominik Szulc s. 201-234
O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów kilka : praktyczny przewodnik po podstawowej literaturze, internetowych bazach danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz zasobach genealogicznych lubelskich archiwów i innych, dla amatorów genealogii z Lublina i nie tylko Piotr Glądała Dominik Szulc s. 210-218
Spotkanie promocyjne tomu I. "Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego", Lublin 29 listopada 2009 r. Dominik Szulc s. 225-231
Sesja naukowa "Modliborzyce. Studia z dziejów miasteczka i gminy", Modliborzyce 9 listopada 2012 r. Dominik Szulc s. 277-274
Konferencja naukowa: w 595 rocznicę zawarcia unii polsko-litewskiej w Horodle Dominik Szulc s. 299-304
Sprawozdanie z wernisaży wystawy Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego - „Lubelskie Genealogie”, 12 VI-16 IX 2013, Lublin Dominik Szulc s. 318-324