Znaleziono 1 artykuł

Jan Szubert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamiętnik częstochowianina - powstańca styczniowego Regina Madej-Janiszek Jan Szubert (aut. dzieła rec.) s. 274-277