Znaleziono 4 artykuły

Jan Jacek Sztaudynger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Family and economic growth in Poland Jan Jacek Sztaudynger s. 53-75
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej Paweł Baranowski Jan Jacek Sztaudynger s. 157-170
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce Jan Jacek Sztaudynger s. 225-244
Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji Witold Pawlak Jan Jacek Sztaudynger s. 259-271