Znaleziono 2 artykuły

Jurij I. Sztakelberg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z zeznań Władysława Rudnickiego o powstaniu 1863 roku na Rusi Jurij I. Sztakelberg s. 93-101
"Pieczęcie powstańcze 1863-1864", Jurij I. Sztakelberg, przekład autoryzowany Wiktorii Śliwowskiej, przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz. Tablice pieczęci i ilustracje do druku przygotował Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) Jurij I. Sztakelberg (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 629-630