Znaleziono 2 artykuły

Szczepan Szpyra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kult Matki Bożej Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego u św. Arnolda Janssena Szczepan Szpyra s. 127-137
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16c) : motywy przepowiadania u św. Pawła Szczepan Szpyra s. 250-262